Cartref > Ysgol > Grantiau

Grantiau


CRYNODEB CRYNO GRANTIAU 2023-24

CRYNODEB GRANTIAU 2023-24

Mae’r crynodebau yma yn rhoi trosolwg o ddefnydd o grantiau ar gyfer 2023-24. Am fanylion llawn o’r defnydd a wneir o grantiau, mae croeso cynnes i chi gysylltu â’r ysgol.