Cartref > Disgyblion > Ysgol Sustrans

Ysgol Sustrans


Rydym fel ysgol yn annog teithiau iachus Ysgol Sustrans i’r ysgol boed yn gerdded, feicio neu sgwtera. Mae gennym lochesi penodol yng nghefn yr ysgol ar gyfer storio beics/ sgwteri. Rydym yn rhan o gynllun Ysgol Systrans ers cryn flynyddoedd ac yn hyrwyddo beicio/ cerdded neu sgwreta i’r ysgol yn gyson. Cynhelir ymgyrchodd cenedlaethol Stroliwch a Roliwch a Cerdded i’r ysgol yn gyson.

  • plant ar scooters
  • beicio i'r ysgol
  • plant ar eu beics
  • plant ar eu scooters a beics