Cartref > Disgyblion > Urdd

Urdd


Mae cangen o’r Urdd yn yr ysgol a chyfle i blant DS a CA2 ymaelodi yn flynyddol.

Bydd gweithgareddau yn enw’r Urdd yn cael eu cynnal yn lleol a chyfle i bawb gystadlu mewn cystadlaethau celf, chwaraeon a llwyfan.

Fe fydd disgyblion Blynyddoedd CA2 yn ymweld â Glanllyn a Chaerdydd yn ystod eu cyfnod yn yr Adran Iau.

Bydd disgyblion yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn flynyddol.

urdd

Gweithgareddau'r Urdd