Cartref > Ysgol > Ffrindiau Ysgol Gynradd Llanrug

Ffrindiau Ysgol Gynradd Llanrug


Ffurfiwyd Ffrindiau’r Ysgol i fod yn gefn i’r ysgol. Mae’r gymdeithas yn trefnu amryw o weithgareddau er mwyn codi arian ac i fod yn nosweithiau cymdeithasol e.e. noson adloniant, barbaciw a chwis teuluol. Mae’r Ffrindiau yn chwarae rôl allweddol yn natblygiad yr ysgol, ac yn ein galluogi i brynu adnoddau na allwn eu prynu fel arall. Mae’r cyfraniadau yn y gorffennol wedi bod yn hael iawn.  Cyfrannwyd tuag at adnoddau digidol, gwersi nofio a datblygu gofod addysg awyr agored yn nhu blaen yr ysgol.

Beth am i chi ymuno ymuno gyda’r criw a chynorthwyo’r ysgol?

Dyma eu tudalen gweplyfr:

Facebook Ffrindiau Ysgol Gynradd Llanrug

  • ffair grefftau
  • band pres
  • gwerthu melysion
  • gwerthu cardiau nadolig
  • noson bingo
  • cynnyrch yn y fair ysgol